Volg ons

We zoeken en vinden samen met u de beste prijs-kwaliteit verhouding op basis van de wettelijke normen.

 

de witte wolff bv

Veiligheidscoördinatie - EPB - Ventilatie - Blowerdoor - EPC - Rioolkeuring
Nieuwbouw, verbouwingen, appartementen en industriebouw.

Tom Wolff Willemans heeft ervaring in diverse bouwprojecten en werkt sinds 2010 voor bouwbedrijven, studiebureaus en architecten.

Als ook voor Colruyt group en Imec Leuven.

      Veiligheidscoördinatie

 

Wettelijk verplicht van zodra minstens twee aannemers aangesteld worden, dit zowel tijdens de
ontwerpfase als tijdens de bouwwerken. In theorie is er een onderscheid tussen veiligheidscoördinator-
ontwerp en veiligheidscoördinator-verwezenlijking, maar vaak voert één persoon beide functies
uit. Als jouw veiligheidscoördinator maken wij vóór de start van de werken een veiligheids- en
gezondheidsplan op. Tijdens de werken voeren we periodiek spontane werfbezoeken uit en op het
einde van de werken maken we een postinterventiedossier op volgens de notariële normen.

 

      EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat)


Wettelijk verplicht bij alle bouwwerken met bouwvergunning.
De EPB-verslaggever maakt een advies op om te voldoen aan de EPB-eisen op vlak van
isolatie, ventilatie, oververhitting en hernieuwbare energie. We dienen ook de startverklaring in.
Tijdens de werken maken we simulaties op of beoordelen we de verkregen offertes op kwalitatief
vlak. Op het einde van de werken verwerken we je stavingsstukken en maken we de EPB-eindaangifte
op.

 

      Ventilatieverslaggeving


Sinds 1 januari 2016 is het voor nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovaties verplicht
om een ventilatieverslaggever aan te stellen. De ventilatieverslaggeving gebeurt in drie stappen.
Eerst maken wij een ventilatievoorontwerp op. Dit is een plan waarop staat aangeduid waar en
hoe er lucht wordt toegevoerd, doorgestroomd en afgevoerd. Op het einde van de werken komen
we de werkelijke situatie opmeten. Dit wordt vervolgens opgenomen in het ventilatieprestatieverslag,
wat tevens nodig is om het EPB-dossier te kunnen afwerken.


      Blowerdoor- of luchtdichtheidstest


Met een blowerdoortest stellen wij de luchtdichtheid van het gebouw vast door die bloot te stellen
aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij ontsnapt of infiltreert, is een
maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid, hoe minder sterk een ongecontroleerde
ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.
In het EPB-verslag wordt dit warmteverlies uitgerekend onder de vorm van ventilatieverliezen. Een
blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op het E-peil en de netto-energiebehoefte.

 

      EPC


Sinds 2008 is een EPC-attest verplicht bij de verkoop en verhuur van huizen, appartementen en
studio’s. Een EPC-attest of energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Bij
een nieuwbouw-woning of energetische renovatie wordt een EPC-attest afgeleverd als onderdeel
van het EPB-dossier. Dit is niet zo voor gewone renovaties. Sinds 2019 werd EPC hervormd tot EPC+.
Hierbij worden ook tips geformuleerd hoe je het gebouw energiezuiniger kan maken. Vanaf 2020 is
dit tevens verplicht voor kantoren en andere niet-residentiële gebouwen.

 

Parodie op veiligheid.

Tom van de witte wolff doet de veiligheidscoördinatie en de werfbezoeken. Persoonlijk contact zal vooral via hem gaan.

 

Voor de EPB-verslaggeving sta je steeds in rechtstreeks contact met de EPB-verslaggever

 

Hebt je nog vragen, aarzel zeker niet om contact op te nemen.

Wat is: